چشم انداز و راهبرد های شرکت

رسالت، چشم انداز، مأموریت شرکت سرمایه‌گذاری لقمان به شرح زیر است:

  • رسالت

شرکت سرمایه گذاری لقمان، شرکتی است با شخصیت حقوقی سهامی عام با فعالیت در بازار سرمایه کشور ایران که مبتنی بر بازدهی سرمایه که با بهره گیری بهینه از حداکثر پتانسیل­ ها، سرمایه­ گذاری در سهام شرکت های صنایع مختلف و دارای مزیت رقابتی، حفظ و توسعه منافع سهامداران را سرلوحه خود قرار داده است.

  • چشم انداز

شرکت سرمایه گذاری لقمان با تکیه بر اعتبار خود و با پشتوانه اعتماد مشتریان و همراهی متخصصین و کارشناسان شایسته و توانمندی که همواره جزو ارزش های بنیادین آن هستند، چشم انداز خود را رسیدن به عنوان جایگاه یکی از پنج ارائه دهنده خدمات مالی برتر کشور را به لحاظ حضور اثرگذار در بازار با اتکا به توانمندی های مدیریتی و سرمایه انسانی خود در تعامل سازنده با ارکان اقتصاد ملی در بازارهای مربوطه در اختیار داشته باشد و تحقق عملیاتی این امر و تثبیت آن برای ادوار متمادی در سطح ملی و شناخته شدن به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت ها در صنعت بانکداری سرمایه گذاری ایران در سطح بین المللی و ایجاد سازوکار فعال و شناخته شده مراودات بین المللی و تسهیل ارتباطات قرار داده است. نیل به چشم اندازهای مطرح شده فوق، نه تنها سرلوحه مجموعه شرکت سرمایه گذاری لقمان در ایجاد دیدگاه بلندمدت درون مرزی و فرامرزی، که باور قلبی تک تک کارکنان این شرکت در آینده‌ای نه چندان دور است.