آدرس ما:

شرکت سرمایه‌گذاری لقمان | تهران | بلوار نلسون ماندلا |نبش خیابان سعیدی| پلاک 158| طبقه سوم|

تلفن: 64 32 2629- 54 33 2629(021) | فاکس: 26293347(021) | ایمیل: info@linvestco.ir
Postal code: 19678-63614

شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در تاریخ 1383/11/03 تحت شماره 239310 با شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز فعالیت شرکت در تهران واقع است. موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.