مقالات تحلیلی و سرمایه گذاری

پخش زنده مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ 1400/2/22

لینک ورود به پخش زنده مجمع عمومی
لطفا کلیک کنید:
www.linvest-co.ir…
21 اردیبهشت 1400/توسط Admin

لینک برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری لقمان

لینک ورود به پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاری لقم…
16 دی 1399/توسط Admin

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 239310 و شناسه مل…
18 آذر 1399/توسط Admin

اطلاعیه ضرورت ثبت نام در سامانه سجام

به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) به شما…
31 اردیبهشت 1399/توسط Admin

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقمان (سها…
18 بهمن 1398/توسط Admin

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک نوسان نرخ بهره:

نوسان نرخ بهره موجب افزایش یا کاهش نرخ باز…
6 خرداد 1398/توسط Admin

اطلاعیه جدید جهت دریافت سود سهام

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقما…
29 اردیبهشت 1398/توسط Admin